Ing. Karel Výrut, CSc.

Projekty řešitele:

Auromatizace knihovny VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)