Informační systém VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jan Zelinka, CSc.
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 630
Číslo zakázky: IG940292

Projekty řešitele