Informační systém VŠE

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jan Zelinka, CSc.
Pracoviště: Rektorát: Centrum informatiky (9400)
Agentura: IGA VŠE
Registrační číslo 630
Číslo zakázky: IG940292

Projekty řešitele