Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.

Mimo vědu a výzkum Národní