Rektorát: Útvary kvestora

Řešené projekty

Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

POROST - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE v Praze
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Zřízení univerzitní školky na VŠE v Praze
2013 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 5. výzva OPPA

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Zateplení objektu G kolejí VŠE
2011 - 2012
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Program: OP ŽP

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Zvýšení efektivnosti administrativních procesů centrálních ekonomických agend a jednotlivých součástí VŠE
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Útvary kvestora (9200)