Zvýšení efektivnosti administrativních procesů centrálních ekonomických agend a jednotlivých součástí VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)
výzva: DRP 2011
Celkový rozpočet: 1 000 000 CZK
Registrační číslo 20/6
Číslo zakázky: RP920011

Projekty řešitele