Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2014
Celkový rozpočet: 500 000 CZK
Registrační číslo C4
Číslo zakázky: RP920914

Projekty řešitele