POROST - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2018 - 30. října 2019
Udržitelnost do: 30. dubna 2025
Řešitel: Ing. Libor Svoboda
Kontaktní osoba: Ing. et Ing. Klára Kubíčková, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VVV
výzva: Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP
Celkový rozpočet: 98 457 705 CZK
Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008565
Číslo zakázky: ES920028

Projekty řešitele