Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Jan Andrle
Pracoviště: Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 730 000 CZK
Registrační číslo C8-2022
Číslo zakázky: RC920082
Realizované výstupy: 1) eProcesy: VŠE rozšířila katalog standardních řešení iFIS o novou funkci pro převody majetku a jejich schvalování prostřednictvím aplikace WebFIS a implementovala nové funkcionality WebFis, 2) Rozpočet: VŠE kontrolovala podporu automatizovaného časového rozlišení nákladů a výnosů, 3) Technologie: VŠE převzala a implementovala používání SSO pro nadstavby wFIS, autentizaci OAUTH 2.0 pro mailové účtu v MS Office 365 a provedla úpravy pro zvýšení bezpečnosti ekonom. aplikací.