Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Jan Andrle
Kontaktní osoba: Ing. Radek Šreibr
Pracoviště: Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 560 000 CZK
Registrační číslo C6-2021
Číslo zakázky: RC920911
Optimalizace a automatizace procesů ekonomického informačního systému VŠE (iFIS) s ohledem na požadavky VŠ, poskytovatelů finančních prostředků i legislativní požadavky.