Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2019
Řešitel: Ing. Jan Andrle
Kontaktní osoba: Ing. Radek Šreibr
Pracoviště: Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2019
Celkový rozpočet: 750 000 CZK
Registrační číslo PK-5186
Číslo zakázky: RC920919