Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2020
Řešitel: Ing. Jan Andrle
Kontaktní osoba: Ing. Radek Šreibr
Pracoviště: Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2020
Celkový rozpočet: 800 000 CZK
Registrační číslo C6-2020
Číslo zakázky: RC920910