Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. Poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Mgr. Ing. Martin Rey
Pracoviště: Rektorát
Alumni a Corporate Relations (9018)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 619 000 CZK
Registrační číslo C22-2022
Číslo zakázky: RC901382
Projekt podpořil zefektivnění systému poradenských služeb včetně vytvoření standardů a zvýšení dostupnosti, na VŠE zejména činnosti Akademické psychologické poradny, a to prostřednictvím analýzy legislativních a metodických dokumentů, školení pracovníků a organizace workshopů pro studenty, které zároveň působily jako nástroje prevence studijní neúspěšnosti.

Projekty řešitele