Společný přístup k zajišťování sběru zpětné výzvy od absolventů veřejných vysokých škol v ČR

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Mgr. Ing. Martin Rey
Pracoviště: Rektorát
Alumni a Corporate Relations (9018)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 250 000 CZK
Registrační číslo C3-2022
Číslo zakázky: RC901342
Cílem projektu je nalézt společný přístup jednotlivých veřejných vysokých škol při tvorbě dotazníků pro absolventy, jejich periodicitu, technické zajištění výzkumů a jejich vyhodnocování. Popsat best practises v oblasti sběru dat od absolventů veřejných vysokých škol (těsně po dokončení studia a dále pak ve zvolených intervalech) obohacené o případné zahraniční know-how tak, aby bylo možné vyhodnotit a srovnat získaná data v celorepublikovém měřítku.

Projekty řešitele