Integrace informačních služeb VŠE - CIKS do prostředí Internetu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2000
Řešitel: Ing. Jana Hartmanová
Pracoviště: Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 230 000 Kč
Registrační číslo E 0013
Číslo zakázky: ÚD950010