Ing. Jana Hartmanová

Projekty řešitele:

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (jedenáctá etapa)
2019
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (desátá etapa)
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (devátá etapa)
2017
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (osmá etapa)
2016
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (sedmá etapa)
2015
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (šestá etapa)
2014
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Informace - základ výzkumu
2013 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (pátá etapa)
2013
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (čtvrtá etapa)
2012
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (třetí etapa)
2011
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Přístup do informačního zdroje ProQuest Central
2009 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum
2009 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Informační zdroje pro ekonomický výzkum
2004 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace informačních služeb VŠE - CIKS do prostředí Internetu
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)