Ing. Jana Hartmanová

Projekty řešitele:

Informace - základ výzkumu
MŠMT
2013 - 2017

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Přístup do informačního zdroje ProQuest Central
MŠMT
2009 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum
MŠMT
2009 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Informační zdroje pro ekonomický výzkum
MŠMT
2004 - 2008

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace informačních služeb VŠE - CIKS do prostředí Internetu
FRVŠ
2000

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)