Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum

Doba řešení: 20. září 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Jana Hartmanová
Pracoviště: Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)
Agentura: MŠMT
Registrační číslo VZ09014
Číslo zakázky: GŠ950029