Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum

Věda a výzkum

Doba řešení: 20. září 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Jana Hartmanová
Pracoviště: Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 15 571 000 Kč
Registrační číslo VZ09014
Číslo zakázky: GŠ950029