Informační zdroje pro ekonomický výzkum

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2004 - 31. prosince 2008
Řešitel: Ing. Jana Hartmanová
Pracoviště: Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 31 139 000 Kč
Registrační číslo 1N04033
Číslo zakázky: GŠ950014