Informace - základ výzkumu

Věda a výzkum

Doba řešení: 6. srpna 2013 - 30. listopadu 2017
Řešitel: Ing. Jana Hartmanová
Pracoviště: Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 44 413 000 Kč
Registrační číslo LR1304
Číslo zakázky: GŠ950013