VŠE – rekonstrukce rozvodu ÚT v NB

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 15. dubna 2020 - 31. října 2021
Udržitelnost do: 31. října 2031
Řešitel: Ing. Tomáš Horský
Pracoviště: Rektorát
Odbor správy majetku (9100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
výzva: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Celkový rozpočet: 17 161 048 CZK
Registrační číslo EDS 133D22F000002
Číslo zakázky: IS200002