VŠE – Centrum archivních a depozitních služeb

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 30. července 2021
Udržitelnost do: 30. července 2031
Řešitel: Ing. Tomáš Horský
Pracoviště: Rektorát
Odbor správy majetku (9100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
výzva: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Celkový rozpočet: 13 336 105 CZK
Registrační číslo EDS 133D22F000001
Číslo zakázky: IS200001