VŠE - Rekonstrukce stínící techniky RB

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 23. dubna 2020 - 30. listopadu 2020
Udržitelnost do: 30. listopadu 2030
Řešitel: Ing. Tomáš Horský
Pracoviště: Rektorát
Odbor správy majetku (9100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
výzva: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Celkový rozpočet: 4 986 425 CZK
Registrační číslo EDS 133D22F000004
Číslo zakázky: IS200004