Program podpory duální kariéry na VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Mgr. Tomáš Pachl
Pracoviště: Rektorát
Centrum tělesné výchovy a sportu (9600)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností
výzva: Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2021 pro veřejné vysoké školy
Celkový rozpočet: 700 000 CZK
Registrační číslo PK-5212
Číslo zakázky: ÚD960030_2021
Cílem je pokračovat v podpoře studentů s mimořádnou sportovní výkonností na VŠE a zlepšit jejich podmínky tak, aby mohli skloubit náročné studijní požadavky se sportovní přípravou a účastí na soutěžích.