Program podpory duální kariéry na VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Mgr. Tomáš Pachl
Pracoviště: Rektorát
Centrum tělesné výchovy a sportu (9600)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: UNIS
výzva: UNIS 2022
Celkový rozpočet: 700 000 CZK
Registrační číslo PK-5214
Číslo zakázky: ÚD960030
Cílem je pokračovat v podpoře studentů s mimořádnou sportovní výkonností na VŠE a zlepšit jejich podmínky tak, aby mohli skloubit náročné studijní požadavky se sportovní přípravou a účastí na soutěžích.