Program podpory duální kariéry na VŠE 2024

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: Mgr. Tomáš Pachl
Pracoviště: Rektorát
Centrum tělesné výchovy a sportu (9600)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: UNIS
výzva: UNIS 2024
Celkový rozpočet: 650 000 CZK
Registrační číslo PK-5779
Číslo zakázky:
Pokračování projektu v?roce 2024 umožní dále rozvíjet úspěšný „Program podpory duální kariéry“, který na VŠE vytváří takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci mohli i nadále studovat a skloubit jak náročné studijní podmínky, tak přípravu a sportovní účast na soutěžích. Cílem je podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností, dále aktivní účast sportovců VŠE na akademických soutěžích, vytváření benefitů pro sportovce, edukace studentů v oblasti zdravého životního stylu. Výstupem projektu bude též nový kurz CŽV s tématem zdravého životního stylu a jeho realizace a v neposlední řadě organizace dne univerzitního sportu.