Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Program podpory duální kariéry na VŠE
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Výzva: Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2021 pro veřejné vysoké školy

Rektorát
Centrum tělesné výchovy a sportu (9600)