Rektorát: Oddělení interní kontroly a auditu

Řešené projekty

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Oddělení interní kontroly a auditu (9050)

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2018

Rektorát
Oddělení interní kontroly a auditu (9050)