Hospodářská politika a její konkretizace při přechodu ČSFR k tržní ekonomice

Doba řešení: -
Řešitel: doc. dr. Ing. Vlasta Šafaříková, CSc.
Pracoviště: Rektorát: Útvary rektora (9010)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 620
Číslo zakázky: IG901092

Projekty řešitele