doc. dr. Ing. Vlasta Šafaříková, CSc.

Projekty řešitele:

Hospodářská politika a její konkretizace při přechodu ČSFR k tržní ekonomice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Útvary rektora (9010)