Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ)

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018
Řešitel: Ing. Jana Laifrová
Pracoviště: Rektorát
Mzdové a personální oddělení (9203)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2018
Celkový rozpočet: 300 000 CZK
Registrační číslo PK-5343
Číslo zakázky: RC920318

Projekty řešitele