Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II)

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2019
Řešitel: Ing. Jana Laifrová
Pracoviště: Rektorát
Mzdové a personální oddělení (9203)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2019
Celkový rozpočet: 80 000 CZK
Registrační číslo PK-5342
Číslo zakázky: RC920319

Projekty řešitele