Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2020
Řešitel: Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Kontaktní osoba: Bc. Alena Jeslínková
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2020
Celkový rozpočet: 223 000 CZK
Registrační číslo C14-2020
Číslo zakázky: RC901360

Projekty řešitele