Rektorát: Prorektor pro mezinárodní vztahy

Řešené projekty

Marketingová podpora aktivit VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Působení významných zahraničních akademických pracovníků na VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Rozvoj mezinárodní spolupráce na VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Stipendijní program pro studenty navazujících magisterských programů z ekonomicky méně vyspělých zemí
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Joint Degree CEMS Master in International Management
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Společný studijní program, Joint Degree Programme M.A. Economics of International Trade and European Integration. Mezinárodní koordinace, realizace a implementace
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)