Vybudování moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým a elektronickým informačním zdrojům

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Pracoviště: Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 1101
Číslo zakázky: ÚD950914