Doktorandské studium v oblasti inteligentních systémů (Rozvoj vzdělávání - spolupráce s AV ČR)

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: GŠ471093