prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Projekty řešitele:

Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj
1998 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: INFRA 1

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Doktorandské studium v oblasti inteligentních systémů (Rozvoj vzdělávání - spolupráce s AV ČR)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Vybudování moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým a elektronickým informačním zdrojům
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)