prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Projekty řešitele:

Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj
MŠMT-Infra
1998 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Doktorandské studium v oblasti inteligentních systémů (Rozvoj vzdělávání - spolupráce s AV ČR)
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Vybudování moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým a elektronickým informačním zdrojům
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)