PPP!!! VŠ - Partnerství projektového prostředí vysokých škol

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017
Řešitel: Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Martina Pavlicová
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2017
Celkový rozpočet: 192 000 CZK
Registrační číslo PK-5505
Číslo zakázky: RC901327

Projekty řešitele