Příprava nových bakalářských a magisterských studijních oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze - NF

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel:
Pracoviště: Rektorát
Institut oceňování majetku (9970)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)
výzva: DRP 2013
Celkový rozpočet: 591 500 CZK
Registrační číslo CSM23
Číslo zakázky: RP901313

Projekty řešitele