Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí v ČR a EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. David Leiss
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 783 440 Kč
Registrační číslo F2/15/2012
Číslo zakázky: IG207032

Projekty řešitele