Konference o současné Latinské Americe

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: PhDr. Olga Vilímková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 128 000 Kč
Registrační číslo F2/10/2019
Číslo zakázky: IG208019

Projekty řešitele