Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků

Řešené projekty

Konference o současné Latinské Americe
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Elektronické testování pro základní kurzy ŠJ na KROJ
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Elektronické testování pro základní kurzy FJ a IT na KROJ
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Analýza efektivnosti firem a podnikatelského prostředí v Latinské Americe
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ KULTUŘE NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní studie románských kultur v domácím a českém prostředí
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

REALITY - Research Cooperation of European and Latin American Universities in Innovation Technologies
2012 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus Mundus

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Španělská odborná terminiologie v oblasti ekonomie a práva
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Aplikace metod e-learningu ve výuce odborného ekonomického španělského jazyka
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného ekonomického španělského jazyka
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Hospodářský slovník česko-francouzsko-italsko-španělský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Hospodářský slovník Č-F-I-Š
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)