Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: PhDr. Janka Priesolová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 438 550 Kč
Registrační číslo F2/52/2014
Číslo zakázky: IG208034

Projekty řešitele