Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: PhDr. Janka Priesolová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 339 190 Kč
Registrační číslo F2/13/2010
Číslo zakázky: IG208010

Projekty řešitele