Aplikace metod e-learningu ve výuce odborného ekonomického španělského jazyka

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 150 000 Kč
Registrační číslo 6/04
Číslo zakázky: IG208034a