E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného ekonomického španělského jazyka

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 119 000 Kč
Registrační číslo 7/03
Číslo zakázky: IG208023