REALITY - Research Cooperation of European and Latin American Universities in Innovation Technologies

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. listopadu 2012 - 31. října 2014
Řešitel: doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus Mundus
Celkový rozpočet: 462 641 CZK
Registrační číslo 2012-3974/001-001-EM
Číslo zakázky: ÚP208012