doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.

Projekty řešitele:

REALITY - Research Cooperation of European and Latin American Universities in Innovation Technologies
2012 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus Mundus

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Španělská odborná terminiologie v oblasti ekonomie a práva
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Aplikace metod e-learningu ve výuce odborného ekonomického španělského jazyka
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného ekonomického španělského jazyka
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)