doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.

Projekty řešitele:

Španělská odborná terminiologie v oblasti ekonomie a práva
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Aplikace metod e-learningu ve výuce odborného ekonomického španělského jazyka
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného ekonomického španělského jazyka
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)