Španělská odborná terminiologie v oblasti ekonomie a práva

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 230 000 Kč
Registrační číslo GA405/09/1566
Číslo zakázky: GA208019