Analýza efektivnosti firem a podnikatelského prostředí v Latinské Americe

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Lourdes Gabriela Daza Aramayo, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 542 540 Kč
Registrační číslo MF/F5/115/2014
Číslo zakázky: IG208015