Investiční atraktivnost států Latinské Ameriky a Karibiku pro investory z EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Lourdes Gabriela Daza Aramayo, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 129 990 Kč
Registrační číslo F5/32/2012
Číslo zakázky: IG504022a