Analýza investiční atraktivnosti států Latinské Ameriky a Karibiku II

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Lourdes Gabriela Daza Aramayo, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 129 990 CZK
Registrační číslo F5/18/2013
Číslo zakázky: IG504023x